AIESEC TIMES

AIESEC TIMES funkcjonuje jako jedna z składowych części gdańskiego oddziału AIESEC, nadrzędnym celem jest propagowanie oraz szerzenie wartości charakteryzujących markę jaką jest AIESEC. Działalność AIESEC TIMES opiera się głównie na pozyskiwaniu i przetwarzaniu pozyskanych informacji oraz wiedzy w celu tworzenia artykułów, które jako element wspomagający mają za zadanie dotarcie do jak najliczniejszego grona odbiorców w zamierzeniu naprowadzania oraz uświadomienia, tak aby zaczerpnięta z nich wiedza mogła przyczynić się do poszerzenia horyzontów oraz większego otwarcia na kluczowe aspekty zarówno życia osobistego jak i zawodowego.