Patrycja Ptaszek

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Psycholożka w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pracująca z osobami dorosłymi. Stara się pomóc innym w odnalezieniu wewnętrznych zasobów, wydobyciu potencjału i podnoszeniu jakości życia. Wierzy, że to osoba do niej przychodząca zna się najlepiej, a ona towarzyszę jej w odkryciu drogi do siebie samego.