return to list

🤓 Analyst – E-commerce

Undisclosed salary

🌍 Awaken Realms | Św. Mikołaja 58, Wrocław

🖥 http://awakenrealms.com/

#client, #analyst, #boardgames

Who are we?

A stable start-up with huge ambitions! Our main goal is being technologically best-in-class on global scale. Our purpose on the other hand is to enable the board games publishers bringing their products to the gamers around the world. We are looking for an assertive person with high attention to detail to ensure superior quality of Gamefound's portfolio of publishers!

What will you be doing?

This is a newly created position, so defining exact workflow and processes will be part of your job, but let us point out what our key expectations are.Once our sales team brings new creator (an entity running crowdfunding campaigns and selling products through our platform) interested to start cooperation with us, the case will be handed over to you :). You will need to ensure that the creator is reliable and capable to deliver the products that  he offers. For this particular mission you will be using tools like:

Majority of your work will be focused around research, but you will also be preparing various documentation, working with payment processing platforms and crafting internal analysis. You will be in direct contact with the creators.

We are looking for you if: 


Nice to have: 


What Can we offer? 


Get to know us better: https://www.youtube.com/watch?v=G2X1wFUWJ_0 :D

In your application please add the following consent: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Realms Distribution sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-127) przy ul. św. Mikołaja 58 dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, zgodnie z postanowieniami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Polityki Prywatności w procesie rekrutacji, dostępnej pod adresem/linkiem http://awakenrealms.com/privacy-policy/"

W każdej chwili możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, w tym wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, uzyskać dostęp do swoich danych, wnieść o ich sprostowanie, uzupełnienie, usunięcie, a także o ograniczenie przetwarzania danych. Masz również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych innemu administratorowi oraz złożyć skargę do organu nadzorczego. Szczegółowy opis zasad, zakresu i sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci z tego tytułu praw znajdziesz w naszej Polityce Prywatności, dostępnej na stronie http://awakenrealms.com/realms-distribution-polityka-prywatnosci-dla-potrzeb-rekrutacji/

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach - przez okres 12 miesięcy.
Informujemy, że Administratorem danych jest Realms Distribution sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 58. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.