return to list

🤓 Back Office Assistant

Undisclosed salary

🌍 Creative Pro | Bzowa 13 A, Warszawa

🖥 https://creativepro.agency/pl/

#CreativePro, #AgencjaEventowa

CREATIVE PRO poszukuje Back Office Assistant do biura w Warszawie (praca na cały etat)

Jeżeli dołączysz do naszego teamu, zlecimy Ci zadania takie jak:

- posprzedażowa obsługa klienta,
- przygotowywanie, kserowanie i archiwizacja dokumentów,
- dbanie o szczęście wszystkich pracowników w biurze,
- dbanie o rozliczenia w firmie,
- inne, zlecone przez przełożonego zadania.

Oczekujemy od Ciebie:

- umiejętność sprawnej obsługi pakietu MS Office (w szczególności MS Outlook I MS Excel),
- znajomość podstaw języka angielskiego,
- wykształcenie min. średnie,
- umiejętność pracy w zespole,

W zamian otrzymasz:

- Ciekawą i pełną wyzwań pracę w międzynarodowej agencji,
- Możliwość rozwoju, poszerzania wiedzy oraz zdobywania nowych umiejętności,
- Pracę w kreatywnym zespole,
- Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności.


Przy wysyłaniu aplikacji prosimy o dołączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Creative Pro (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bzowa 13A, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Prosimy również o dodanie informacji, czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie przesłanych danych osobowych oraz CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Creative Pro Sp. z o. o.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO), przekazujemy Panu/Pani informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym:

1) Administratorem danych jest: Creative Pro (PL) z siedzibą w Warszawie, 02-708 Warszawa, ul. Bzowa 13A, KRS: 0000613072, NIP: 7010576550, REGON: 364444864.
2) Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie procesu rekrutacji.
3) Podstawa prawna przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w zw. z art. 221 i art. 221a ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.
4) Odbiorcy danych: Administrator i upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, zajmujący się obsługą kadrową, a także podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w tym podmioty świadczące usługi kadrowe.
5) Okres przechowywania danych: dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż miesiąc od dnia zakończenia rekrutacji, a gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 2 lata od daty przesłania aplikacji (oferty). 
6) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: praca@creativepro.agency
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenie procesu rekrutacji.
8) Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.
10) Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
11) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO.