return to list

🤓 Doradca klienta

2 560 - 3 200 PLN brutto

🌍 Elefanco sp. z. o. o | Murmańska, Warszawa

🖥 http://elefanco.com/

#DORADCAKLIENTA, #SALES, #BPO

Specyfika pracy:

Obsługa połączeń przychodzących od Klientów, obsługa połączeń wychodzących do Klientów, obsługa wiadomości e-mail od Klientów, którzy chcą zakupić ubezpieczenie lub przedłużyć polisę na kolejny rok.
Projekt jest prowadzony w trybie blending. Akcja ma charakter sprzedażowy z określonymi przez Klienta targetami.

Zakres obsługi projektu:

a) obsługi   połączeń   przychodzących   i   wychodzących   o   charakterze sprzedażowym   w   zakresie   sprzedaży   ubezpieczeń   komunikacyjnych, mieszkaniowych i turystycznych.

b) połączenia wychodzące  obejmują jedynie  ciepłe  bazy, w których  Klient dokonał wyliczenia na stronie ubezpieczyciela lub stronach partnerskich.

c) obsługi   korespondencji   mailowej,   gdzie   Klient   skierował   pytanie   na dedykowane skrzynki mailowe.

Godziny pracy na projekcie:

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00
Tryb pracy zmianowej. 
Warunki wynagrodzenia zależne od wymiaru godzin.
Stawka godzinowa: 16 zł brutto
Umowa zlecenie.
Obowiązkowe szkolenie.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenia   do   projektu   trwają   do   15   dni   roboczych,   po   8   godzin   dziennie   w zależności od potrzeb.

Start szkoleń: 09.10.2019r. (środa) 
Szkolenia we wszystkie dni robocze od 8:30.

Warunkiem ukończenia szkoleń jest:
-100% frekwencja na szkoleniach
-zdanie egzaminu pisemnego na koniec szkoleń.

Wynagrodzenie za szkolenia będzie płatne po pozytywnym wyniku egzaminu i po przepracowaniu na projekcie 140 h.

Wymagania:
- osoby pełnoletnie,
-   min.   wykształcenie   średnie,   które   należy   poświadczyć   świadectwem   lub dyplomem ukończenia        szkoły
- niekaralność
- dobra dykcja.

Dodatkowe korzyści:

System premiowy i motywacyjny
Stały oraz perspektywiczny projekt.
Liderzy rekrutowani są w wewnętrznych konkursach.
​Komfortowe warunki pracy.
Możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenia na polecenie znajomego do pracy.