return to list

🤓 Kierownik działu marketingu i sprzedaży

Undisclosed salary

🌍 Fundacja Ośrodka KARTA | Narbutta 29, Warszawa

🖥 http://www.karta.org.pl

#marketing, #wydawnictwo

Fundacja Ośrodka KARTA poszukuje osoby na stanowisko kierownika działu marketingu i sprzedaży

Szukamy osoby, której zadaniem będzie opracowanie pod względem strategicznym, organizacyjnym i finansowym działań marketingowych i sprzedażowych wydawnictwa Ośrodka KARTA, w tym przede wszystkim kwartalnika historycznego „Karta”.

Wymagania:

 
Zadania:

 
Oferujemy:


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego wraz z określeniem oczekiwań finansowych i rozwiązania krótkiego zadania opisanego poniżej (do wyboru 1 z 3) na adres: praca@karta.org.pl. Temat maila: “Rekrutacja – marketing”. Termin nadsyłania dokumentów: 15.12.2018. 

Zadanie 1: Zaproponuj rozwiązania mogące zwiększyć ruch na stronie internetowej księgarni Ośrodka KARTA (do 1500 znaków).

Zadanie 2: Wymień 5 narzędzi e-marketingu, które rekomendowałbyś do użycia w codziennej pracy działu marketingu KARTY.

Zadanie 3: Napisz krótko (do 1500 znaków), na czym skupiłbyś się, opracowując strategię marketingową kwartalnika historycznego „Karta” skierowaną do czytelników w wieku 18–35 lat.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Ośrodka KARTA moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 29 (02-536 Warszawa), wpisana do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119146. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi: rodo@karta.org.pl.