return to list

🤓 Obsługa Klienta

Undisclosed salary

🌍 Getin Noble Bank SA | Postępu 18a, Warszawa

🖥 http://www.getinbank.pl

#obsługa klienta, #support, #bank

Szukasz umowy o pracę na pełen etat i dobrej atmosfery w pracy? Chcesz się rozwijać? Dołącz do nas już dziś!

Poszukujemy osób, które dołączą do Zespołu Telefonicznej Obsługi Klienta na Mokotowie.

 Co Ci oferujemy?


 Jeśli:


 Co znajdzie się w Twoim planie dnia?


 Kto będzie z Tobą współpracować?


 tagi: praca od zaraz, obsługa klienta, praca w sprzedaży, praca stała, stabilna praca.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ma Pan/Pani możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz załączenie klauzuli jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym procesie rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kontakt:
• Telefon: 197 97 lub 326 - pokaż numer telefonu - (z zagranicy)
• Formularz kontaktowy: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy
 (dalej „Bank”).
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są
- w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie:
 medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące)

 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
 1) do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
 2) do 3 lat od dnia złożenia aplikacji