return to list

馃 Graphic Designer

3 500 - 5 000 PLN brutto

馃實 Lancerto S.A | ul. Podzwierzyniec 29, 艁a艅cut

馃枼 http://www.lancerto.com

#marketing, #designer, #grafik

Stanowisko: Graphic Designer
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku b臋dzie odpowiedzialna za:


Priorytetem s膮 dla nas:


Oferujemy:


Na podstawie art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, 偶e:
1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest Lancerto S.A. ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 艁a艅cut
2.Pana/i dane b臋d膮 przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Mo偶emy przetwarza膰 Pana/i dane osobowe zawarte w zg艂oszeniu rekrutacyjnym tak偶e w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, je偶eli roszczenia dotycz膮 prowadzonej przez nas rekrutacji (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz z uwzgl臋dnieniem okres贸w przedawnienia roszcze艅 okre艣lonych w powszechnie obowi膮zuj膮cych przepisach prawa).
Je偶eli wyrazi Pan/i na to dobrowoln膮 zgod臋 Pana/i dane osobowe b臋d膮 przetwarzane tak偶e:
2.1w zakresie wizerunku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
2.2w celu prowadzenia przysz艂ych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
3.Pana/i dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pniane podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym z Lancerto S.A. kt贸rym Sp贸艂ka powierzy艂a do przetwarzania dane osobowe na podstawie um贸w powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji us艂ug
4.Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji b臋d膮 przetwarzane przez okres jej trwania, a dane przetwarzane w oparciu o zgod臋 na przysz艂e rekrutacje do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub maksymalnie przez okres roku od zako艅czenia roku, w kt贸rym mia艂a miejsce rekrutacja. W razie cofni臋cia zgody na przysz艂e rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostan膮 niezw艂ocznie usuni臋te. Ponadto Pana/i dane osobowe mo偶emy przechowywa膰 dla cel贸w ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwi膮zanymi z procesem rekrutacji przez okres przedawnienia roszcze艅 okre艣lonych w powszechnie obowi膮zuj膮cych przepisach prawa.
5.Administrator nie zamierza przekazywa膰 Pana/i danych do pa艅stwa trzeciego ani do organizacji mi臋dzynarodowych.
6.Posiada Pan/i prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do danych, kt贸re Pana/i dotycz膮, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 
7.Posiada Pan/i uprawnienie do cofni臋cia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
8.Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w艂a艣ciwego do spraw ochrony danych osobowych.
9.Podanie danych osobowych, o kt贸rych mowa w pkt. 2 powy偶ej jest dobrowolne, ale konieczne do wzi臋cia udzia艂u w rekrutacji. Podanie danych i wyra偶enie zg贸d, o kt贸rych mowa w pkt. 2.1 oraz 2.2 powy偶ej jest dobrowolne i nie wp艂ywa na mo偶liwo艣膰 udzia艂u w rekrutacji (nie b臋dzie podstaw膮 niekorzystnego traktowania kandydata i nie b臋dzie stanowi艂o przyczyny uzasadniaj膮cej odmow臋 zatrudnienia). 
10.Pana/i dane osobowe nie b臋d膮 przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.