return to list

🤓 Business Development Representative

5 000 - 8 000 PLN brutto

🌍 Lexmotion | Plac lasoty, Kraków

🖥 https://www.lexmotion.eu/

#sales, #sprzedaż

Do nowoczesnej Kancelarii (innej niż wszystkie - atmosfera pracy zupełnie "niekancelaryjna" :-), zajmującej się wspieraniem Klienta zagranicznego, poszukujemy utalentowanego specjalisty ds. sprzedaży, który pomoże wznieść firmę na nowy poziom. 

Co będziesz robić?


Kogo szukamy?


Mile widziane


Co Ci oferujemy?


Lexmotion Law Firm 3.0 jest pracodawcą zapewniającym równe szanse w zatrudnieniu. Nie dyskryminuje ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. O każdym zatrudnieniu decydują kwalifikacje i potrzeby biznesowe.