return to list

🤓 Paid Social Specialist

Undisclosed salary

🌍 Platinium Cast PR | Dalanowska 46 m 46, Warszawa

🖥 http://www.platiniumcast.pl

#socialmedia

Platinium Cast to jedna z najbardziej doświadczonych agencji beauty&fashion w Polsce, która od lat działa z sukcesami w tych obszarach, obsługując Klientów kompleksowo – począwszy od public relations, poprzez social media, a kończąc na szeroko pojętych kampaniach digitalowych.

Obecnie do naszego zespołu Social Media poszukujemy:

Paid Social Specialist
Miejsce: Warszawa, ul. Dalanowska 46


Twoje zadania:

  
Poszukujemy Cię, jeśli:


Mile widziane:

  
Oferujemy:Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Platinium Cast z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. Informujemy, że Administratorem danych jest Platinium Cast z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.