return to list

🤓 Customer Success & Integration Manager

Undisclosed salary

🌍 Synerise | Marszałkowska 89, Warszawa

🖥 https://synerise.com

#Customer, #Success, #Integration

Synerise, a leader in marketing cloud technology, is looking for a Customer Success & Integration Manager to join a fast-growing, talented team of 100+ in Kraków and Warsaw. We create a comprehensive marketing intelligence platform that combines both offline and online worlds. It is a powerful and intuitive marketing tool which uses artificial intelligence, semantic web, predictive analysis, machine learning and marketing automation to better understand customers.

This role is going to be permanently based in Warsaw or Cracow (You will choose the city between those two) but during first 3-6 months you will be expected to work in our client's office in Lodz.


Responsibilities:


We expect:


Nice to have:What we offer:

 
Please be informed that we will contact selected candidates only. 


Informujemy, że administratorem danych jest Synerise z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Just Join IT oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.