return to list

🤓 Researcher

Undisclosed salary

🌍 VMLY&R | Bonifraterska 17, Warszawa

🖥 https://www.facebook.com/VMLYR.Poland

#BADANIE, #SOCIALMEDIA, #RESEARCH

Szukamy reasearcherów, którzy sprawnie poruszają się po social media i internecie na rynkach: włoskim lub szwajcarskim lub hiszpańskim lub niemieckim. 

Czego wymagamy:

Jeżeli znasz język i specyfikę, jednego z wyżej wymienionych krajów, mamy dla Ciebie zadanie do zrealizowania - praca zdalna, termin dostarczenia całości – 24 lutego 2019 z check pointami w trakcie.
 
Zakres obowiązków:

Zadanie będzie polegało na:
 
 1. Wyszukaniu 5-15 najważniejszych influencerów / liderów opinii dla każdej grupy (55 grup)
 2. Określeniu najważniejszych miejsc dyskusji / poszukiwania informacji dla każdej grupy (musimy poznać odpowiedź na pytanie “where do they hang out?”
 3. Określeniu i scharakteryzowaniu najważniejszych tematów dyskusji dla każdej grupy (musimy poznać odpowiedź na pytanie “what’s hot for them”).

Co oferujemy:

Zadanie dla jednego rynku jest przewidziane na 90 godzin zegarowych. 
Wynagrodzenie netto wynosi 2.700 zł. 
Może być to praca zespołowa np. 2 osób.