return to list

🤓 New Business Manager

Undisclosed salary

🌍 Mediacore | Podmiejska 20, Warszawa

🖥 http://www.mediacore.pl

#advertising, #socialmedia, #B2B

Mediacore Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z wieloletnim doświadczeniem zajmująca się komunikacją reklamową w zakresie mediów ATL i BTL. Wśród naszych klientów znajduje się wiele znanych marek. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: New Business Manager

Opis stanowiska:


Wymagania:


Oferujemy:


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w zakresie przesłanego życiorysu przez Mediacore Sp. z o.o. ul. Podmiejskiej 20 (01-498 Warszawa) KRS: 0000363809, NIP: 7010257106, w celu udziału w rekrutacji dotyczącej stanowiska New Bussines Manager oraz przyszłych rekrutacji o takim samym lub zbliżonym profilu (przy czym nie dłużej niż przez okres dwóch lat).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres office@mediacore.pl z adresu, którego zgoda dotyczy. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Mediacore Sp. z o.o. ul. Podmiejskiej 20 (01-498 Warszawa) KRS: 0000363809 , NIP: 7010257106, e-mail: office@mediacore.pl
2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: i.pawelczyk@mediacore.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielenie przez Panią/a zgody.
5. Dane będą przechowywany do chwili odwołania udzielonej przez Państwa zgody.
6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).