Urlop wypoczynkowy – komu przysługuje i jak wyliczyć jego długość?

Urlop wypoczynkowy - komu przysługuje i jak wyliczyć jego długość?

Wakacje to zawsze czas, kiedy się zastanawiamy nad urlopem wypoczynkowym. Jednak, ile dni możemy wykorzystać? Podpowiadamy, jak wyliczyć jego długość.

Dni wolne od pracy w 2022, które przysługują nam ustawowo, umożliwiają nam przedłużenie wypoczynku bez wykorzystywania dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego. W tym roku jest ich aż 13. Skupmy się jednak teraz na tym, ile dni urlopu wypoczynkowego nam przysługuje z racji przepracowanego stażu.

Co to jest urlop wypoczynkowy?

Jak już sama nazwa wskazuje, jest to czas wolny od pracy, który przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Jego zasady określa Kodeks Pracy.

Kiedy nam przysługuje urlop wypoczynkowy?

Według Kodeksu Pracy, urlop wypoczynkowy zaczyna przysługiwać pracownikowi w wymiarze.

  • 20 dni na rok, kiedy pracuje w ramach umowy o pracę krócej niż 10 lat
  • 26 dni na rok, kiedy pracuje w ramach umowy o pracę co najmniej 10 lat

Art. 153. [Nabycie prawa do urlopu]
§ 1.
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
§ 2.
Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. – czytamy w Kodeksie Pracy.

Jeśli wymiar czasu pracownika jest niepełny, wówczas urlop jest ustalany proporcjonalnie.

Jak wyliczyć okres zatrudnienia?

Co ważne, w okres zatrudnienia są wliczone także lata edukacji.

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  5. szkoły policealnej – 6 lat,
  6. szkoły wyższej – 8 lat.
    Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu. – Art. 155 Kodeksu Pracy.

Jeżeli jednak pracowaliście w czasie pobierania nauki, wówczas do przysługującego okresu urlopowego wliczany zostaje okres, który jest bardziej korzystny dla pracownika.

Urlop wypoczynkowy na okresie próbnym

Urlop wypoczynkowy przysługuje nam także w momencie, kiedy jesteśmy zatrudnieni na okres próbny. Wówczas za każdy przepracowany miesiąc należy nam się 1/12 z pełnego wymiaru dni urlopowych.

Do kiedy można wykorzystać urlop wypoczynkowy?

Jeśli w danym roku nie wykorzystamy pełnej puli dni przysługujących nam w ramach urlopu wypoczynkowego, wówczas pracodawca powinien go udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Co z urlopem wypoczynkowym po zmianie pracy?

Jeśli planujemy zmianę pracy, wówczas możemy wykorzystać przysługujący nam urlop wypoczynkowy w trakcie okresu wypowiedzenia, lub za niewykorzystane dni otrzymać ekwiwalent.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Jeśli dni urlopowe nie zostaną zupełnie lub częściowo wykorzystane z powodu rozwiązania umowy czy jej wygaśnięcia, wówczas przysługuje nam ekwiwalent pieniężny w wysokości wynagrodzenia, które byśmy otrzymali za ten okres w trakcie naszej pracy. Wysokość wynagrodzenia jest wyliczana na podstawie średniej z ostatnich 3 miesięcy przed zakończeniem współpracy.

_________________________________________________________________________________________________________________

Źródło zdjęcia głównego: Unsplash@Blake Guidry

Starszy redaktor projektĂłw specjalnych w Burda Media Polska

Redaktor naczelna RocketSpace.pl w latach 2021-2022.

Banner zachęcający do adopcji psów ze Schroniska

Czytaj także

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Zobacz wszystkie komentarze